Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
Trainingen

EMPOWERMENT training 36 tot 52 uren training, gericht op verwerving van attitudes, kennis en vaardigheden die de deelnemer beter in staat stellen om zelf regie over het eigen (re)integratieproces te voeren. Via REA College Nederland kun je je aanmelden. Ook veel ROC's en reintegratiebedrijven bieden de VrijBaan Empowerment Training aan.
______________________ ___________________________________________________________


VRIJBAAN METHODIEK training Een tweedaagse intensieve training gericht op certificering als 'VrijBaan Empowerment-trainer'.
______________________ ___________________________________________________________

EXPERTBIJEENKOMSTEN Elk jaar worden zes expertbijeenkomsten georganiseerd. Om als gecertificeerd VrijBaan Empowerment Trainer te blijven werken is deelname aan een van die bijeenkomsten verplicht.
______________________ ___________________________________________________________

QUICK SCAN Een indicator voor de performance als empowerende organisatie in de re-integratiesector. In 6 stappen leidt de Quick Scan tot een plan van aanpak voor versterking van empowerende kwaliteit.
______________________ ___________________________________________________________

EMPOWEREND HANDELEN Een 2-daagse training, gericht op ontwikkeling van de competentie 'ruimte bieden voor zelfregie’.
______________________ ___________________________________________________________

MISSIE EN BEDRIJFSCULTUUR Een 2-daagse training waarin de relatie tussen waarden en normen en empowerende kwaliteit wordt gelegd.
______________________ ___________________________________________________________

ZELFREGIE en HRM Werkconferenties en coaching gericht op realisatie van het 'zelfregie'-concept binnen het HRM-beleid.
______________________ ___________________________________________________________

ORGANISATIE en ZELFREGIE Werkconferenties en coaching op strategische gebieden waar empowerment in een organisatie expliciet aan de orde is.
______________________ ___________________________________________________________

Agenda 2017

Methodiek trainingen
14 - 15 september : Locatie onbekend VrijBaan Empowerment Methode
--------------------------- -- -------------------------------- -------------------------------------------
Expert bijeenkomsten
20 jun. : Locatie nog onbekend Systemisch coachen, Nienke Binkhorst
29 jun. : Locatie nog onbekend Fysieke improvisatie en empowerment, Dorien te Pas
5 sept. : Locatie nog onbekend Provocatief coachen, Janine van Koot
12 okt.(vol) : Training is vol Inclusie en Empowerment, Jolanda Fledderus en Ingrid Scheurink
31 okt. : Locatie nog onbekend 21e eeuwse vaardighedent, Kees Hofman en Ingrid Scheurink
21 nov. : Locatie nog onbekend Hoe kan het ook? Handboek en oefeningen, Ingrid Scheurink

Aanmelden voor een training of expertbijeenkomst

Algemene brochure »»